"Als je een passie hebt voor cultuur of erfgoed en hier iets mee wilt doen, dan zit je bij de provincie Zuid-Holland goed"

Willemijn Rozemuller, Beleidsmedewerker Cultuur en Erfgoed

  • Naam: Willemijn Rozemuller
  • Functie: Beleidsmedewerker Cultuur en Erfgoed
  • Opleiding: Bachelor kunstgeschiedenis en master Middeleeuwen en Renaissance studies aan Universiteit Utrecht
  • Werkt bij de provincie sinds: 2017
  • Afdeling: Samenleving en Economie (SAMEC)
  • Team: Cultuur en Vrije Tijd

“Het is alweer meer dan vijf jaar geleden dat ik startte voor de provincie Zuid-Holland en voor het eerst het provinciehuis binnenstapte. Na mijn afstuderen in 2017 zocht ik een baan die aansloot op mijn studie. De banen in de cultuur- en erfgoedsector lagen niet voor het oprapen. Per toeval kwam de provincie op mijn pad. Ze waren bezig met een project over het ‘Ontstaan van Holland’, dat sloot aan op het onderwerp waarop ik was afgestudeerd. Dat was precies wat ik wilde en gelukkig was de provincie ook enthousiast. Via een uitzendbureau ging ik aan de slag als beleidsondersteuner Archeologie bij team Cultuur en Vrije Tijd.”

Leren, doen en doorgroeien

“Deze kans leek een goede opstap om werkervaring op te doen en te bouwen aan een carrière. Het werk vond ik ontzettend leuk en het werken voor de overheid sprak me zeer aan. Ik had tot dat moment nog nooit nagedacht over werken voor de overheid. Het is niet het eerste waar ik aan dacht bij cultuur en erfgoed. Het werk bleek verrassend gevarieerd te zijn. Er werken leuke collega’s en mijn taken waren uitdagend. Binnen het team archeologie en binnen het team Cultuur en Vrije Tijd breidden mijn taken zich steeds meer uit. Als je van aanpakken weet, kom je verder.

Begin 2020 kwam binnen het team de functie van beleidsondersteuner vrij. Ik deed al veel werkzaamheden die bij de functie hoorden, dus heb ik gesolliciteerd en werd ik aangenomen. Pasgeleden ben ik zelfs doorgestroomd naar de functie van beleidsmedewerker. Het werken voor de provincie is divers en er liggen genoeg kansen om jezelf te ontwikkelen. Dat is ook wel de reden waarom ik hier nog steeds met plezier werk.”

Erfgoedparticipatie bij de provincie

“Sinds kort zit ik in de overgangsfase naar de rol van beleidsmedewerker. Taken vanuit mijn rol als beleidsondersteuner kan ik nu loslaten en ik ga de focus leggen op mijn nieuwe werkzaamheden. Als beleidsmedewerker heb ik nu meer de kans om me te verdiepen in een onderwerp en het mezelf helemaal eigen te maken. Zo kan ik hopelijk een goede en zinvolle bijdrage leveren aan het beleid ten aanzien van cultuur en erfgoed binnen de provincie. Als beleidsondersteuner werd ik op allerlei manieren uitgedaagd, maar mijn inbreng bleef wat meer op de oppervlakte. Ik ging niet de diepte in en was meer faciliterend en ondersteunend. Ook zat ik niet per se op de beleidskant. In mijn nieuwe rol ben ik nog wel zoekende. Dat maakt het leerzaam, uitdagend en zeker niet saai! Hierin kan ik mezelf zeker de komende jaren verder ontwikkelen en specialiseren.

Op dit moment richt ik mij op hoe we het gedachtegoed van het Verdrag van Faro in de archeologie van Zuid-Holland kunnen anticiperen. Het Verdrag van Faro is gericht op de mensen in het erfgoedveld, niet op het erfgoed zelf. De bedoeling is dat er beleid komt over hoe we mensen meer betrekken bij de archeologie binnen de bestaande kaders van de archeologische wereld. Hoe we dat gaan doen, is nu nog de vraag, maar ik hoop daar een goed antwoord op te vinden.

Verder ben ik ook betrokken bij de erfgoedlijnen Landgoederenzone. We hebben binnen de provincie zeven erfgoedlijnen. Dit zijn geografische lijnen die verschillende erfgoedlocaties verbinden tot één gemeenschappelijk, historisch verhaal. In het geval van de landgoederenzone richten we ons op de vele landgoederen en buitenplaatsen langs de binnenduinrand van het Westland tot aan Hillegom. De erfgoedlijnen in Zuid-Holland zijn een goed voorbeeld van het betrekken van publiek en erfgoedpartners. Als provincie doen we dit namelijk niet alleen. Aan de erfgoedtafel komen allerlei partijen samen die met elkaar hetzelfde verhaal, in dit geval van landgoederen, voor het voetlicht willen brengen. Gezamenlijk wordt er gekeken naar welke projecten het beste passen binnen de verhaallijn en wordt een keus gemaakt die de provincie dan subsidieert via het Maatregelenpakket. Het veld beslist dus. Ik werk samen met de projectleider Landgoederenzone om dit in goede banen te leiden.”

Het werken voor de provincie is divers en er liggen genoeg kansen om jezelf te ontwikkelen. Dat is ook wel de reden waarom ik hier nog steeds met plezier werk.”

Doorstromen, het is mogelijk!

“Ik ben blij dat ik de kans heb gekregen om als uitzendkracht binnen te komen bij de provincie. Inmiddels zit ik alweer zo’n drie jaar in vaste dienst. Dat heeft geweldig uitgepakt. Ik heb veel werkervaring opgedaan, veel geleerd en het heeft mij een vaste aanstelling opgeleverd die voor meer zekerheid zorgde. Binnen de provincie hebben we mooie arbeidsvoorwaarden, zoals de studiefaciliteiten. Ik volg nu bijvoorbeeld een studie onder werktijd en dit wordt betaald door de provincie. Het is mooi dat dit kan! Ook heb je als vaste medewerker meer carrièremogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld tijdelijk een andere functie proberen, werken aan andere onderwerpen of doorgroeien. Na een paar jaar als vaste beleidsondersteuner te hebben gewerkt en ontzettend veel te hebben geleerd, begon ik te denken aan doorstromen binnen team Cultuur en Vrije Tijd. Volgend jaar zouden hier kansen voor vrij komen. Een paar weken later belde mijn leidinggevende mij op met de boodschap dat de doorstroom versneld kon plaatsvinden, doordat ze per toeval iemand hadden gevonden die mijn rol als beleidsondersteuner kon overnemen. Zo kon ik doorstromen naar de functie van beleidsmedewerker. Ik vind het erg mooi deze mogelijkheid er was binnen de provincie. Zo blijft het werk uitdagend.”

Passie voor het vak in een soms complexe organisatie

“Het leuke aan het werken binnen de provincie is dat je op een aantal gebieden echt het verschil kan maken voor de inwoners en bezoekers van Zuid-Holland. Zo proberen we, samen met onze partners, cultuur en erfgoed toegankelijk te maken voor iedereen. Dit doe ik samen met de bevlogen collega’s in mijn team. Allemaal hebben we een passie voor cultuur en / of erfgoed. Iedereen binnen het team heeft zijn of haar eigen expertise. Het is tof dat de collega’s zo energiek en enthousiast zijn. Dat heeft ook invloed op mijn eigen werk. Je motiveert elkaar om het beste in elkaar naar boven te halen en om mooie dingen neer te zetten. Ook vind ik het fijn dat je niet té dicht bij de burgers staat, zoals vaak wel het geval is bij een gemeente. Maar we staan ook niet zo ver van de mensen af als bij het Rijk. We staan er tussenin en dat maakt het werk voor mij interessant. Je bemoeit je daarmee niet te veel met de details, maar zet meer de grote lijnen uit. Er zijn natuurlijk ook altijd taken die minder leuk zijn, maar door passie voor het onderwerp doe je de iets minder leuke dingen er ook bij.

Hoewel de provincie Zuid-Holland een goede werkgever is, is er ook zeker ruimte voor verbetering. Het is een grote en soms complexe organisatie, waardoor we ook wel wat bureaucratisch kunnen zijn. Zo heb je soms wat langer de tijd nodig om bij de juiste persoon uit te komen die verantwoordelijk is als je met een bepaald vraagstuk zit. Dat kan af en toe best lastig zijn, zeker als je nieuw bent binnen de organisatie. Geduld moet je wel hebben, maar gelukkig staan er altijd collega’s voor je klaar die je kunnen helpen met jouw vragen.”

Junior en senior leren van elkaar

“Als je ook een passie hebt voor cultuur of erfgoed en hier iets mee wilt doen, dan zit je bij de provincie Zuid-Holland goed. We hebben een breed werkveld en je kunt aan de slag met verschillende thema’s. Van erfgoed en rijksmonumenten tot archeologie en cultuurparticipatie.  Daarbij kom je terecht in een gepassioneerd en gedreven team. Iedereen is welkom om te solliciteren, maar ik denk dat ons team juist ook starters goed kan gebruiken. Ik ben vijf jaar de jongste medewerker geweest binnen ons team. Met oog op de toekomst denk ik dat het belangrijk is om jonge mensen binnen te halen. Zeker bij een onderwerp als erfgoed, dat toch nog altijd een wat ‘stoffig’ karakter heeft. Wat overigens niet nodig is, zo heb ik de afgelopen jaren geleerd. Jongeren kunnen de meer ervaren collega’s prikkelen en inspireren met nieuwe inzichten en ideeën, terwijl de ervaren collega’s op hun beurt weer al hun kennis en expertise kunnen overdragen aan junior-medewerkers. Zo blijven we groeien en van elkaar leren!”

Lees hier nog meer verhalen van onze collega’s binnen de afdeling Samenleving en Economie: