"In de afgelopen 10 jaar ben ik doorgegroeid van adviseur mobiliteit tot hoofd eenheid advies"

Mirza Milosevic, Hoofd Eenheid Advies

  • Naam: Mirza Milosevic
  • Functie: Hoofd Eenheid Advies
  • Opleiding: Civiele techniek, master transport en planning
  • Werkt bij de provincie sinds: 2011
  • Afdeling: Dienst Beheer Infrastructuur

“Geboren in Joegoslavië, opgegroeid in het mooie Zuid-Holland en inmiddels ook werkzaam voor deze prachtige provincie – al sinds 2011. In die jaren heb ik altijd gewerkt voor de Dienst Beheer Infrastructuur, een specialisatie binnen de provincie die het beheer en onderhoud van wegen en vaarwegen organiseert. Ik ben daar ooit begonnen als adviseur mobiliteit en inmiddels doorgegroeid tot hoofd Eenheid Advies. In deze functie ben ik verantwoordelijk voor de wegen, vaarwegen, het groen en de vaste kunstwerken, zoals onze niet-beweegbare bruggen ook wel worden genoemd.”

Werken voor de provincie vanuit een adviesbureau

“Hoewel ik al meer dan 10 jaar voor de provincie werk, ben ik mijn carrière hier niet begonnen. Na mijn studie civiele techniek aan de TU Delft, met master transport en planning, ben ik eerst bij een adviesbureau gaan werken. Ik werkte daar als adviseur mobiliteit en deed allerlei verkeersveiligheidsonderzoeken, ook voor de Dienst Beheer Infrastructuur van de provincie Zuid-Holland. Die opdracht vond ik erg leuk. Gelukkig kwam er een paar weken later een vacature bij de provincie vrij waar ik op heb gesolliciteerd. Nu ben ik 10 jaar verder en ik heb het nog steeds naar mijn zin bij deze maatschappelijke organisatie die zich organisatorisch tussen het rijk en de gemeenten in bevindt. We pakken taken op die te groot zijn voor de lokale overheid, maar te klein voor de landelijke overheid. Denk aan het ontwikkelen van woningbouwplannen, het aanleggen van natuur en het beheren en onderhouden van (vaar)wegen. Met dat laatste onderwerp ging ik aan de slag.”

Bij de provincie is er geen grens aan leren, je kan doorgroeien in je werk.

Aan de slag als adviseur mobiliteit

“In de 10 jaar dat ik bij de provincie werk, heb ik veel verschillende taken opgepakt en rollen vervuld. Omdat ik een passie heb voor infrastructuur en dit gewoon het leukste thema vind, heb ik alleen maar functies bij de Dienst Beheer Infrastructuur gehad. Dat kan ook omdat DBI een grote dienst is waar veel collega’s werken, waardoor je hier steeds verder door kunt groeien. Ik ben hier begonnen als adviseur mobiliteit. Mijn taken bestonden onder andere uit het uitvoeren van verkeersveiligheidsstudies en het voorbereiden van planmatig onderhoud voor de wegen. Denk dan aan het opstellen van een maatregelenpakket voor het onderhoud aan kruispunten, het asfalt en bijvoorbeeld de lichtmasten. Hier was ik vooral uitvoerend aan de slag. Later heb ik als projectleider een aantal van dit soort projecten aangestuurd.”

Van opdrachtgever naar programmamanager

“Daarna ben ik doorgegroeid tot opdrachtgever. Ik was verantwoordelijk voor het planmatig onderhoud. Daarbij heb ik projectteams aangestuurd op scope, planning en financiën, zodat zij het onderhoud aan de wegen uit konden voeren. Tijdens mijn werk als opdrachtgever kwam er tijdelijk een plek vrij als programmamanager wegen, dus die kans heb ik gepakt. In die functie was ik vooral overkoepelend bezig, met het opstellen van onderhoudsprogramma’s en de financiën. Doordat ik veel functies heb vervuld binnen DBI ken ik de afdeling inmiddels goed. Ik weet goed wat de dienst inhoudt en daarom was het een logische stap om in 2018 door te groeien tot bureauhoofd Eenheid Advies.”

Mijn takenpakket als bureauhoofd Eenheid Advies

“Mijn werk als bureauhoofd doe ik samen met een andere collega. Ik ben verantwoordelijk voor de wegen, de vaarwegen, het groen en de vaste kunstwerken. Mijn collega is verantwoordelijk voor de beweegbare kunstwerken en het dynamisch verkeersmanagement, zoals de verkeersregelinstallaties. Ik hou mij onder andere bezig met P&O zaken. Ik zorg ervoor dat de teams binnen Eenheid Advies op sterkte zijn en dat de collega’s over de juiste kennis en competenties beschikken. Daarnaast ben ik ook verantwoordelijk voor de scope, planning en financiën van de projecten die deze teams uitvoeren. Een belangrijke taak van deze teams is het opstellen van onderhoudsstrategieën en een meerjarenonderhoudsprogramma. Ook het uitwerken van strategische plannen behoort tot ons takenpakket. Hierin geven we aan hoe we de prestaties op het gebied van veiligheid, beschikbaarheid en duurzaamheid gaan monitoren. We stellen ook beheerplannen op voor bijvoorbeeld de bermen en bomen. Maar het kunnen ook meer praktische zaken zijn, zoals data- en informatiemanagement software inrichten, bedien-protocollen opstellen voor kunstwerken tijdens verschillende weersomstandigheden of groentijden bepalen bij verkeerslichten.”

Duurzaamheid: een belangrijk thema op de weg

“Naast vlot en veilig, willen we ook zo duurzaam mogelijk te werk gaan binnen DBI. Een thema dat nu veel speelt is CO2-reductie. We willen de CO2 uitstoot tijdens de onderhoudswerkzaamheden zo laag mogelijk houden. Daarnaast vragen wij bijvoorbeeld van aannemers om bij de inkoop van spullen rekening te houden met duurzaamheid. En verder werken wij ook bij wegenonderhoud aan het herstel en de bevordering van biodiversiteit in de bermen, en we houden ons bezig met de energietransitie. Denk aan het plaatsen van energiezuinige LED-verlichting of het toevoegen van zonnepanelen in geluidschermen om een deel van ons verbruik zelf duurzaam op te wekken. De N211 en N470 zijn daar mooie voorbeelden van.”

Samenwerken met externe partijen

“Om ons werk zo goed mogelijk te kunnen doen, werken we veel samen met interne- en externe partijen. Zo nemen we deel aan een aantal landelijke samenwerkingsvormen, maar ook aan het vakberaad beheer en bouw dat bestaat uit de mobiliteitsketens van de 12 provincies. Daarin hebben we een kennis deelprogramma en een kennisontwikkelingsprogramma. Hierin worden bijvoorbeeld richtlijnen voor onze kunstwerken – bruggen – gemaakt.”

Interne samenwerking

“Binnen de provincie werken we veel samen met andere afdelingen zoals Mobiliteit en Milieu, die verantwoordelijk is voor de beleidsmatige kant van onze mobiliteitsvraagstukken, en Projecten en Programma’s. Dat laatstgenoemde specialisme houdt zich dan weer bezig met het aanleggen van nieuwe infrastructuur, terwijl wij juist het onderhoud van de bestaande infrastructuur doen. Ook werken wij veel samen met Water en Groen, voor de bevordering van de biodiversiteit. Daarnaast zijn er ook nog andere organisatieonderdelen waar wij mee samenwerken, die misschien minder voor de hand liggen. Denk aan Facilitaire Zaken voor al onze steunpunten langs de infrastructurele projecten en Informatisering en Automatisering, omdat ook wij te maken hebben met digitalisering.”

Biodiversiteit, CO2-reductie, de energietransitie: het komt allemaal terug in ons werk bij DBI.

Digitalisering binnen onze eenheid

“Wij ontwikkelen continu door op het gebied van digitalisering, bij het ordenen van asset data, waardoor we op de kaart kunnen zien waar onze bouwwerken liggen en wat de status er van is. Maar ook de bediening en aansturing van onze bruggen en verkeerslichten gaat digitaal. En daarnaast gebruiken we digitalisering voor documentenstromen en producten en processen. Vroeger werden inspecties gewoon op papier gedaan, tegenwoordig kan een inspecteur een inspectierapport digitaal opstellen en zo doorsturen naar ons hoofdkantoor. Die ontwikkeling vind ik heel interessant. We gaan als provincie echt mee met de tijd.”

Drie redenen om bij de provincie te werken

“Tegen onze toekomstige collega’s zou ik willen zeggen dat de provincie écht een leuke werkgever is. Zoals ik al eerder benoemde is de provincie een grote organisatie, waardoor je hier kunt doorgroeien en veel kunt leren. Daarnaast is het middenbestuur een interessante overheidslaag. Daardoor hou je je niet bezig met ad-hoc zaken zoals bij de gemeente, die in direct contact staan met de inwoners, maar ook niet met alleen maar landelijke zaken zoals bij het rijk. Ik woon zelf in Zuid-Holland en ik voel mij hier ook thuis. Het is leuk om te werken aan maatschappelijke projecten waar je je mee verbonden voelt. Bovendien heeft onze provincie ook alles qua infrastructuur; wegen, vaarwegen, vaste bruggen, beweegbare bruggen enzovoort. Ons werk is direct fysiek zichtbaar buiten. Dat is fantastisch voor iemand met een civiele achtergrond!”

Wil jij werken aan de bereikbaarheid én veiligheid van Zuid-Holland?

Bekijk alle vacatures!