"We zijn een dichtbevolkte provincie en dat brengt uitdagingen met zich mee. Als je daarvan houdt, dan zit je hier goed"

Martine Lemson, Adviseur en assetcoördinator team groen

  • Naam: Martine Lemson
  • Functie: Adviseur en assetcoördinator team groen
  • Werkt bij de provincie sinds: 2009
  • Afdeling: Dienst Beheer Infrastructuur

“Na mijn opleiding ben ik aan de slag gegaan als tekenaar bij een ingenieursbureau. Daar heb ik opdrachten gedaan voor verschillende overheidsinstanties. Na een aantal jaar als inhuurkracht ben ik bij gemeente Zoetermeer in dienst gekomen. In 2009 ben ik overgestapt naar provincie Zuid-Holland en begonnen als projectleider geo-informatie. In die functie hield ik mij bezig met de opzet en implementatie van ons areaalbeheersysteem en het leiden van diverse geo-projecten. Drie jaar geleden heeft de provincie een assetteam groen opgezet, omdat groen en biodiversiteit een steeds grotere rol speelt. Ik heb toen de kans gekregen om hiermee aan de slag te gaan als assetcoördinator.”

Overstap naar groen

“Langs onze N-wegen staan ruim 36.000 bomen, die allemaal in beheer zijn van de afdeling Dienst Beheer Infrastructuur (DBI). Ons team, de asset groen, is hiervoor verantwoordelijk. We zorgen bijvoorbeeld voor een afwisseling aan bomen, om zo de biodiversiteit te bevorderen en de kans op ziektes en plagen terug te dringen. Ook houden we ons bezig met het ecologisch maaibeleid, natuurvriendelijke oevers en faunavoorzieningen. De faunavoorzieningen zorgen ervoor dat dieren veilig de weg kunnen passeren.”

Je rijdt door je eigen werk heen, dat is leuk om te zien.

Het werk stopt niet bij de provinciegrens

“Ons team wordt zowel bij het onderhoud aan bestaande wegen als de aanleg van nieuwe wegen betrokken. We krijgen dan bijvoorbeeld de ontwerpen binnen van een nieuwe weg, die toetsen wij op het groen. Onze verantwoordelijkheid ligt bij de beplanting en bomen naast de wegen en het inzaaien van de juiste gras- en kruidenmengsels. Daarnaast overleggen we ook met andere provincies over problemen waar we tegenaan lopen bij het groenbeheer, zoals het bestrijden van de Japanse duizendknoop.”

De berm

“In de berm staan bomen, gras en beplanting die een bijdrage leveren aan de biodiversiteit van onze provincie. In 2016 hebben we het maaibeleid van onze bermen aangepast. Er wordt minder gemaaid, het maaiafval wordt meegenomen en er wordt een gebiedseigen zaadmengsel ingezaaid na groot onderhoud aan een weg of berm. Je rijdt door je eigen werk heen, dus het is extra leuk om te zien dat de berm zich nu aan het ontwikkelen is. Er komen steeds meer bloemen en kruiden in voor, waardoor de insecten meer leefgebied krijgen. Ook hierin trekken we samen op met andere gemeenten, boeren en bedrijven. Het groen neemt een steeds meer belangrijke positie in en dat vind ik een mooie ontwikkeling.”

Het bomenbeheerplan

“We hebben dus eerst de biodiversiteit van de bermen onder handen genomen door het maaibeleid aan te passen. Nu ligt de focus op de verdere uitwerking van het beleid van de bomen en bosplantsoenen. Onze bomen worden regelmatig geïnspecteerd op veiligheid, ziektes en plagen. We hebben nu bijvoorbeeld te maken met de essentaksterfte. In de provincie staan ongeveer 10.000 essen, dat is ruim een kwart van al onze bomen. Om deze gefaseerd te kappen en herplanten, laten we een vervangingsplan maken. In zo’n plan moet niet alleen rekening gehouden worden met de diversiteit aan soorten om ziektes te voorkomen en de biodiversiteit te vergroten, maar ook dat ze er heel veel jaar tegenaan kunnen met het veranderende klimaat.”

Nieuw vakgebied

“Na het boombeheerplan gaan we aan de slag met de ecologische verbetering van faunavoorzieningen. Ik vind het ontzettend leerzaam om in een nieuw vakgebied aan de slag te gaan. Het levert mij veel positieve energie op. Het uitdagende aan mijn werk is dat we een bepaald werkgebied hebben, zoals de berm, waar we meerwaarde creëren voor de omgeving. De weggebruikers beleven een weg op een positieve manier als ze langs een mooie laan met bomen en bloemrijke bermen rijden. Het ligt niet voor niets gevoelig als er ergens bomen gekapt gaan worden.”

Het uitdagende aan mijn werk is dat we een bepaald werkgebied hebben, zoals de berm, waar we meerwaarde creëren voor de omgeving.

Echte aanpakkers

“Ik zit hier goed op mijn plek. De provincie is een sociale werkgever. Als je enthousiast bent, is er echt heel veel mogelijk. Het maakt ook niet uit met welke leeftijd je hier binnenkomt: er zijn groeimogelijkheden, kansen en voldoende opleidingsmogelijkheden. Zelf heb ik een aantal cursussen op het gebied van projectmanagement gevolgd. Ik vind ons, ondanks dat we een politieke organisatie zijn, erg laagdrempelig. Het beeld van een oubollige overheidsorganisatie is hier dus zeker niet van toepassing. We zijn echte aanpakkers. Zuid-Holland is de meest dichtbevolkte provincie en dat brengt uitdagingen met zich mee. Als je daarvan houdt, dan zit je hier goed.”

Wil jij werken aan de bereikbaarheid én veiligheid van Zuid-Holland?

Bekijk alle vacatures!