"Ik heb 2 functies bij de provincie: je krijgt hier alle mogelijkheden om je te ontwikkelen"

Joris Luyt, Adviseur en teamcoördinator assetinformatiemanagement

  • Naam: Joris Luyt
  • Functie: Adviseur en teamcoördinator assetinformatiemanagement
  • Opleiding: Natuurkunde en wetenschapsfilosofie
  • Werkt bij de provincie sinds: 2019
  • Afdeling: Dienst Beheer Infrastructuur

“De provincie Zuid-Holland is een maatschappelijke organisatie die zich tussen de gemeenten en het Rijk in bevindt. We hebben een breed takenpakket: van het opstellen van woningbouwplannen tot het ontwikkelen van natuurgebieden en het behouden van erfgoed. En het aanleggen, onderhouden en beheren van wegen binnen Zuid-Holland wordt ook door de provincie gedaan. Ik werk als adviseur én coördinator bij de afdeling Dienst Beheer Infrastructuur (DBI). Dit onderdeel van de provincie houdt zich bezig met het beheer en onderhoud van onze infrastructuur. Mijn team en ik zijn verantwoordelijk voor het beheren en coördineren van datastromen die betrekking hebben op onze assets; van bruggen tot sluizen en wegen. Wij geven hier advies over, vooral intern aan collega’s die op locatie werken, maar ook extern.”

Een traineeship bij de provincie

“Na mijn studies natuurkunde en wetenschapsfilosofie wist ik niet direct wat voor werk ik wilde gaan doen. Ik hoorde toen over een technisch traineeship van de 4 provincies: Utrecht, Flevoland, Noord-Holland en Zuid-Holland. Het ging dan om techniek in de breedste zin van het woord; van technisch advies bij het onderhoud van bruggen tot informatiemanagement. Het traineeship duurde 24 maanden en ik liep mee bij 3 van deze provincies. Ik begon bij de provincie Noord-Holland, vervolgens ging ik naar de provincie Flevoland en ik sloot mijn traineeship af bij de provincie Zuid-Holland. Deze provincie sprak mij om meerdere redenen aan. Niet alleen omdat ik er zelf vandaan kom, maar ook omdat de collega’s heel erg leuk zijn. De provincie is een grote organisatie met een platte structuur en een informele sfeer.”

Ik ben als trainee bij de provincie gestart en nu ben ik in vaste dienst als adviseur én coördinator.

In vaste dienst bij Dienst Beheer Infrastructuur

“Tijdens het traineeship heb ik de provincie Zuid-Holland goed leren kennen en vakinhoudelijk ook veel geleerd op het gebied van informatiemanagement. In 2019 ben ik in vaste dienst gekomen en tot op heden hou ik mij nog steeds bezig met informatiemanagement binnen DBI. Mijn taak is om, samen met het team, alle informatie en data over onze assets te beheren. Hiermee bedoelen we bruggen, sluizen, verkeersregelinstallaties, wegen en groen langs de weg. We houden bij waar ze staan, uit welke materialen ze bestaan en wanneer onderhoud nodig is. Al die informatie houden we op de kaart bij. We verwerken de data en verbeteren de processen daaromheen.”

De Eisenbibliotheek

“Een concreet project waar we aan werken is de Eisenbibliotheek. Van al onze assets hebben we handboeken met eisen: hoe ze gebouwd en onderhouden moeten worden. Die handboeken zijn enorm lang en niet altijd overzichtelijk. In de digitale Eisenbibliotheek kun je straks heel makkelijk alle eisen per asset vinden. Bijvoorbeeld de veiligheidseisen van een brug of de maaifrequentie van een ecologisch beheerde berm.”

 

Het voorspellen van de levensduur van wegen

“Een ander project waar we aan hebben gewerkt is het voorspellen van de levensduur van wegen. Daarvoor is het Startup in Residence programma ingeschakeld, waarbij startups aan de slag gaan met maatschappelijke vraagstukken van de overheid. Om de levensduur van onze wegen in te schatten, gebruikten we data van onze eigen inspecties. Dit bleek uiteindelijk nog een vrij lastige uitdaging. We hebben dan ook besloten om deze opgave hogerop op te pakken door samen te werken met andere overheidsinstanties, zodat we data en kennis van meerdere organisaties kunnen bundelen.”

Datagedreven werken

“De belangrijkste opgave in mijn werk is dus om informatie zo gestructureerd mogelijk en digitaal aan te bieden aan collega’s binnen, en soms buiten, de organisatie die zich bezighouden met onze assets. Daarnaast wil ik datagedreven werken naar een hoger niveau tillen binnen de provincie, zodat alle collega’s gebruik gaan maken van dashboards en informatiesystemen. Dat is dan ook een van mijn doelen voor de toekomst, want ik blijf voorlopig graag bij de provincie werken.”

Mijn team bestaat uit 10 collega’s en het voelt als een familie.

Techneuten met brede vaardigheden gezocht

“Tegen mijn toekomstige collega’s zou ik zeggen: DBI is echt een hele leuke dienst. Mijn team bestaat uit 10 collega’s en het voelt als een familie waar ik veel mee samenwerk. Qua sfeer zit het zeker goed, maar ook inhoudelijk kun je hier veel leren. De echt inhoudelijke technische zaken, zoals het maken van berekeningen, besteden we uit aan externe partijen. Je bent bij ons niet alleen maar bezig met diehard technische kennis. Wij vragen ook om bredere vaardigheden. Denk aan het coördineren van projecten of het opstellen van jaarplannen. De provincie biedt veel ruimte om te leren, dus we verwachten niet dat je alles al kunt als je hier komt werken. Persoonlijke ontwikkeling staat voorop!”

Wil jij werken aan de bereikbaarheid én veiligheid van Zuid-Holland?

Bekijk alle vacatures!