"We hebben zo’n 290 kilometer aan oeverconstructies in Zuid-Holland, dus er is altijd wel iets aan vervanging toe."

Maudy Mulder, Adviseur vaarwegen

  • Naam: Maudy Mulder
  • Functie: Adviseur vaarwegen
  • Opleiding: Technische natuurkunde
  • Werkt bij de provincie sinds: 2019
  • Afdeling: Dienst Beheer Infrastructuur

“Mijn interesse voor de vaarwegen komt voort uit mijn achtergrond. Ik heb technische natuurkunde gestudeerd, in de richting van stromingsleer. Op een carrière event vertelde ik wat ik zocht; afwisselend werk en techniek gerelateerd. Daar stond toen een collega die werkzaam is als adviseur wegen bij de provincie. Hij vertelde mij over een soortgelijke functie, maar dan voor de vaarwegen. Dat kwam overeen met wat ik zocht en andersom klikte het ook. En nu werk ik alweer drie jaar voor de provincie, als adviseur vaarwegen bij de afdeling Dienst Beheer Infrastructuur (DBI). Hiervoor heb ik binnen Alliander bij onder andere een start-up gewerkt. Het is niet dat ik specifiek heb gekozen voor een loopbaan bij de (semi-)overheid, maar er zijn goede secundaire arbeidsvoorwaarden en je kunt flexibel de werktijden indelen. Daar hecht ik veel waarde aan.”

Elke dag is anders

“De provincie Zuid-Holland is eigenaar van ongeveer 140 kilometer aan vaarwegen. DBI is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van deze vaarwegen en de bruggen, sluizen en oevers. Ook wel onze assets genoemd. In mijn functie als adviseur vaarwegen houd ik mij onder andere bezig met scope bepalingen. Wanneer moet een oeverconstructie bijvoorbeeld vervangen worden? En hoe kunnen we dat zo efficiënt mogelijk doen? Het is heel afwisselend werk. Je adviseert bijvoorbeeld ook over juridische vergunningen, als een externe partij met een steiger langs onze oever wilt. Of als een oever in ons areaal wordt vervangen, dan toetsen wij de ontwerpen daarvan. Die afwisseling vind ik heel fijn.”

Beroepsvaart en recreatievaart

“We werken voor verschillende vaarweggebruikers: de beroepsvaart maar ook de recreatievaart. Als adviseur vaarwegen heb je daarom te maken met verschillende stakeholders. We staan in contact met meerdere belangenorganisaties, zoals Waterrecreatie Nederland en BLN Schuttevaer. Het is belangrijk om goed contact met elkaar te houden over de verschillende behoeftes die er spelen. Als er bijvoorbeeld een groot schip in een van onze vaarwegen ligt, met zo’n klein sloepje ernaast… Hoe gaat dat dan samen? Veiligheid is voor ons het belangrijkste aspect. Als er bijvoorbeeld een wachtplaats bij een sluis of beweegbare brug wordt vernieuwd, dan zorgen wij dat het op een veilige manier wordt ingericht.”

We werken voor verschillende vaarweggebruikers: de beroepsvaart maar ook de recreatievaart.

Koffiedrinken langs de vaarweg

“Mijn team is dus verantwoordelijk voor de vaarwegen en daarmee het bereikbaar houden van de provincie, door op een verstandige manier onze assets te beheren. We vallen onder de eenheid Advies Beheer Assets. Deze eenheid houdt zich, naast de vaarwegen, ook bezig met de wegen en vaste kunstwerken – dat zijn de bruggen die niet open en dicht gaan. We gaan ook af en toe met het team naar buiten om te kijken hoe het areaal erbij ligt en om de assets te inspecteren. Dat doen we omdat we keuzes maken die over een hele lange termijn gaan, want oevers vervang je vaak voor de komende honderd jaar. Dan gaan we met de buitendienst mee, op de boot. Het buiten bezig zijn, dat maakt het werk extra leuk. Soms gaan we zelfs met het team koffiedrinken langs de vaarwegen”.

Experimenteren

“Zelf zie je dus nooit het einde van zo’n oeverconstructie, maar je wilt er wel voor zorgen dat het lang meegaat. Dat is best een uitdaging. Daarom zetten we ook in op duurzaamheid in het beheer en onderhoud van onze assets. Willen we overal staal voor gebruiken? Of liever iets anders? Op bepaalde vaarwegen kunnen we experimenteren met materiaalgebruik. Ook op het gebied van innovaties werken wij altijd graag mee aan een pilot. De plastic vanger van Noria is daar een voorbeeld van. We houden ons daarnaast ook bezig met flora en fauna langs onze vaarwegen. In Delft heb je bijvoorbeeld vissenbossen, die hebben we samen met het Waterschap gerealiseerd. Een vissenbos is een constructie gemaakt van stapels hout, die we in de vaarwegen laten zakken. Het biedt beschutting aan de vissen, want in een vaarweg met rechte kades hebben zij weinig leefruimte.”

Samenwerken met andere provincies

“Een vaarweg stopt natuurlijk niet bij de provinciegrens, daarom hebben we regelmatig contact met andere provincies, gemeentes en waterschappen. Onlangs is een nieuwe beheerovereenkomst opgesteld tussen ons en de provincie Utrecht omdat de provinciegrens is gewijzigd. Het is belangrijk dat de vaarweggebruiker niet het gevoel heeft daadwerkelijk een grens over te gaan en het als een geheel aanvoelt. Ik had hierin de rol van projectleider om ervoor te zorgen dat beide partijen met elkaar afstemden. Als projectleider zorg je ervoor dat iedereen mee kan denken, zodat het een provincie overstijgend team wordt. Echt een project waar ik trots op ben.”

Samenwerken met de organisatie

“Naast andere provincies werk je natuurlijk ook samen met andere afdelingen binnen de organisatie. We werken bijvoorbeeld samen met Water & Groen, betreft de recreatievaart. Als het gaat over het vaarwegenbeleid, dan schakelen we met Mobiliteit & Milieu. Of Informatisering & Automatisering, om informatie te digitaliseren. En Grondzaken, soms heb je ergens een stuk grond wat niet gebruikt wordt. Dan gaan we met hen daarover in gesprek. Je behartigt allerlei verschillende belangen, daarom moet je veel afstemmen met verschillende afdelingen. Elke partij moet zich betrokken genoeg voelen en dat heeft tijd nodig. Besluitvorming kan daarom soms lang duren. Ook informeren we de Gedeputeerde Staten over lopende zaken, zodat de bestuurders goed op de hoogte blijven.”

Binnen de provincie is er volop ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.

Genoeg te doen

“We hebben zo’n 290 kilometer aan oeverconstructies in Zuid-Holland, dus er is altijd wel iets aan vervanging toe. En het leuke is: er zijn kortlopende projecten, maar er zijn ook projecten waar ik al mee bezig ben sinds ik hier werk. Het is nooit saai, dus ik ben zeker van plan om hier nog lang te blijven. Er zijn nog genoeg dingen om te doen, zoals onze beheerstrategie vernieuwen en verder uitwerken. Ook op het gebied van assetmanagement en duurzaamheid kunnen we blijven verbeteren.”

Persoonlijke ontwikkeling

“Binnen de provincie is er daarnaast volop ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Je kunt cursussen op zowel inhoudelijk- als op persoonlijk vlak volgen. Ik heb een cursus ‘slimmer werken’ gevolgd, maar ook een vakinhoudelijke cursus over het ontwerpen van oeverconstructies. Als je heel graag een andere richting op wilt, dan zijn daar de mogelijkheden voor. Je zit binnen de provincie niet vast aan een functie. Soms komt het op je pad en soms ga je bewust verder kijken, maar dat hoeft natuurlijk niet. Het kan dus allemaal.”

Wil jij net als Maudy ook aan de slag als adviseur vaarwegen? Dat kan! Wij hebben een openstaande vacature.

Kom jij ons helpen met het bereikbaar houden van Zuid-Holland op de vaarwegen?

Solliciteer en wie weet ben jij straks de nieuwe collega van Maudy!

Klik hier voor de vacature!

Wil jij werken aan de bereikbaarheid én veiligheid van Zuid-Holland?

Bekijk alle vacatures!