"Als coördinator aan de slag met een diversiteit aan collega’s en teams"

Marcel Keijzer, Coördinator Facilitaire Zaken

  • Naam: Marcel Keijzer
  • Functie: Coördinator Facilitaire Zaken
  • Werkt bij de provincie sinds: 2003
  • Afdeling: Facilitaire Zaken

Het verlenen van services en het ondersteunen van zowel interne medewerkers, externe bezoekers alsmede het provinciebestuur. Dat is waar Marcel Keijzer als coördinator van drie vakteams binnen de afdeling Facilitaire Zaken (FZ) verantwoordelijk voor is. Vanuit zijn rol is hij deels operationeel verantwoordelijk voor het beeld wat zowel provinciemedewerkers maar ook externe bezoekers van de organisatie hebben. Sinds november 2003 is Marcel werkzaam bij de provincie. Als coördinator heeft Marcel diversiteit hoog in het vaandel staan. Vanuit deze waarde zet hij zich actief in voor het aantrekken van medewerkers met een verleden als arbeidsparticipant en probeert hij de mensen om zich heen bewust te maken van het belang én de kracht van deze doelgroep. Wij spraken met Marcel over zijn werk en het belang van diversiteit binnen een overheidsorganisatie.

Het coördineren van drie teams

‘’Ik ben verantwoordelijk voor drie teams. Als eerste voor het Loket, waar het team ondersteuning verleent aan provinciemedewerkers op het moment dat zij gebruik willen maken van een facilitaire dienst. Denk hierbij aan het lenen van een dienstauto of het aanvragen van een NS business card. Ook voor bezoekers van het provinciehuis is het loket vaak het eerste aanspreekpunt. Ten tweede ben ik coördinator voor het serviceteam. Zij houden zich bezig met zaken als de uitgifte van relatiegeschenken, de post en de logistiek. Daarnaast ondersteun ten slotte het team ‘’audiovisuele middelen’’ bij de Provinciale Staten vergaderingen. Belangrijk werk dus, waarbij in afwisselende mate ondersteuning wordt geboden aan provinciemedewerkers, volksvertegenwoordigers, bezoekers van het provinciehuis en externe relaties. Als operationeel verantwoordelijke zorg ik er graag voor dat de medewerkers binnen mijn teams in hun kracht staan en zich goed kunnen ontwikkelen. Verder denk ik na over de strategische lijnen van de vakteams en zorg ik ervoor dat de visie in lijn is met die van het provinciebestuur.’’

Collega’s in hun kracht zetten

‘’Als coördinator van een grote groep medewerkers vind ik het belangrijk dat collega’s op de juiste plek zitten en zich prettig voelen in de functie die zij hebben. Om dit te realiseren is het belangrijk om te kijken naar het team en onze doelen, maar ook naar de individuele kwaliteiten van medewerkers. Door beide in het oog te houden kan je volgens mij de juiste invulling op personeelsgebied realiseren. Vanuit de drijfveer om collega’s in hun kracht te zetten en zich prettig te laten voelen begeleid ik verschillende collega’s vanuit de participatiewet. Een enorm prettige doelgroep om mee te werken, maar soms nog onbegrepen. Dit is jammer, want vanuit de ervaring die ik met deze doelgroep heb weet ik dat zij enorm veel potentie en nieuwe inzichten met zich meebrengen.’’

Bewustwording creëren

‘’Ik zet mij al jaren actief in voor het aantrekken en in dienst nemen van medewerkers met een verleden als arbeidsparticipant. Zo is er een stagiair met een arbeidsbeperking die vanuit zijn stage is doorgestroomd naar een functie binnen de provincie. Het klinkt misschien gek, maar dit gebeurt niet vaak. Hoe mooi is het dat wij als organisatie geholpen zijn met de kennis en kunde die deze persoon met zich meebrengt en dat wij hem tegelijkertijd een volwaardige functie kunnen aanbieden.’’

Als je je voor arbeidsparticipanten inzet, krijg je er zoveel voor terug. Werkvreugde, nieuwe inzichten, maar ook een andere kijk op onze maatschappij.’’

‘’Verder ben ik ook bezig met het creëren van bewustwording binnen de organisatie. Het is belangrijk om te beseffen dat wij als overheidsorganisatie een maatschappelijk verantwoording hebben als het gaat om het onderwerp Arbeidsparticipatie. Het bijdragen aan dit onderwerp hangt voor mij samen met de reden waarom ik bij de overheid ben gaan werken. Het is heel prettig dat ik binnen de provincie de vrijheid krijg om hierover na te denken en dit te faciliteren. Ik zou graag zien dat meer mensen zich bewust worden van het belang van het onderwerp en ik hoop dat ik dit de komende jaren ook binnen de organisatie nog verder kan ontwikkelen.”

Ambities voor in de toekomst

‘’Een voorbeeld van ontwikkeling op het gebied van arbeidsparticipatie is de realisatie van een samenwerkingsproject tussen provincie Zuid-Holland en De Koetsveldschool. De Koetsveldschool is een basis – en middelbare onderwijsinstelling voor kinderen met beperkingen, waarbij een deel van deze kinderen in hun laatste twee jaar stage lopen bij de provincie. Ik ben in 2013 begonnen met deze onderwijsinstelling onder de aandacht te brengen en vanaf 2018 werken we met ze samen. Twee jaar later hebben we de eerste stagiair van deze school na afloop van zijn stage in dienst kunnen nemen, ik ben er trots op dat ik daar mijn steentje aan kan bijdragen.

‘’Ik zie bij sommige collega’s nog wat onzekerheid over het samenwerken met medewerkers vanuit de participatiewet. Ik zie het als mijn taak om deze onzekerheid zoveel mogelijk weg te nemen en te laten zien wat het samenwerken met deze doelgroep kan opleveren. Ik wil mij dan de komende jaren ook blijven inzetten voor dit onderwerp. We doen al veel en het zou mooi zijn als we deze lijn kunnen doorzetten en we deze doelgroep over een aantal jaar binnen alle lagen van onze organisatie terug kunnen zien.”