"De provincie biedt veel kansen om je talent te ontwikkelen"

Kees Bergen, Oud-collega, projectmanager

  • Naam: Kees Bergen
  • Functie: Oud-collega, projectmanager
  • Opleiding: Hbo civiele techniek
  • Werkt bij de provincie sinds: 1972
  • Afdeling: Dienst Beheer Infrastructuur (DBI)

‘’Op 21 augustus 1972 begon ik bij de provincie Zuid-Holland in het groenbeheer. Er werden toen recreatieschappen opgezet om dichter bij de steden recreatie te bieden aan Randstedelingen. Die recreatieschappen waren een samenwerkingsverband van de provincie Zuid-Holland met omliggende gemeenten. In 2004 ben ik overgestapt naar de Dienst Beheer Infrastructuur en daar werk ik momenteel als projectleider. Naast mijn functie als projectleider ben ik altijd betrokken geweest in medezeggenschap van werknemers bij de provincie. Ook vind ik het inwerken van nieuwe mensen en uitdragen wat de provincie doet heel belangrijk.’’

Ontwikkelkansen en perfecte overheidslaag

‘’Als projectleider heb ik het na al die jaren nog steeds naar mijn zin bij de provincie. Je hebt zoveel mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen. Je kunt echt je talent laten zien en je krijgt de ruimte om aan te geven wanneer je behoefte hebt aan ondersteuning. Op dat gebied is de provincie de ideale werkgever. Je kunt aangeven wat je wilt en kunt, en er zijn veel mogelijkheden om je talenten te laten zien, maar ook waar je behoefte hebt aan ondersteuning en ontwikkeling. Ik denk dat de provincie daarin een ideale werkgever is. Als projectleider heel veel vrijheden om tot een oplossing te komen. Je komt uit techniek, want je moet de producten van anderen kunnen beoordelen. Maar er worden nu hele andere skills van je gevraagd, die moet je ontwikkelen als je een geode projectleider wilt zijn, om binnen vakgebied goed te kunnen functioneren.’’

‘’Voor mij is de provincie tevens de perfecte overheidslaag. Het rijk werkt nog sterk vanuit een bepaalde afstandelijkheid tot de maatschappij en pakt vooral een procedurele rol. Gemeenten opereren op een dusdanig kleine schaal, dat ik denk dat vooral de waan van de dag regeert en niet de visie op de toekomst. Als projectleider heb ik veel vrijheid om tot een oplossing te komen. Ik ben een techneut, maar heb gedurende de jaren ook andere skills ontwikkeld om een goede projectleider te kunnen zijn.

Naast mijn eigen werk kijk ik ook naar het provinciaal belang. De visie van Gedeputeerde Staten vind ik belangrijk in mijn werk. Er staat namelijk in hoe de provincie zich wil ontwikkelen en profileren. Op deze manier wil ik elke dag bijdragen aan een beter Zuid-Holland.’’